Sunrise Energy Dofinansowanie

Dofinansowanie

ZOSTAŃ NASZYM KLIENTEM I SKORZYSTAJ Z KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA PRZY UZYSKANIU DOFINANSOWANIA

 

Inwestycja w odnawialne źródła energii przynosi wiele korzyści nie tylko dla środowiska naturalnego, ale także inwestorów. Na wykorzystanie potencjału fotowoltaiki decyduje się coraz więcej osób prywatnych, firm oraz rolników. Montaż paneli to spory koszt, na który nie każdy może sobie pozwolić. Możesz jednak skorzystać z dotacji na fotowoltaikę, dzięki którym część inwestycji zostanie sfinansowana z wybranego programu.

 

 

 

 JAKIE FORMY FINANSOWANIA SĄ DOSTĘPNE?

Inwestorzy, którzy planują montaż systemu fotowoltaicznego/pompy ciepła, mogą skorzystać z dedykowanych programów rządowych, regionalnych i unijnych. Ze wsparcia finansowego mogą skorzystać zarówno osoby prywatne, jak i firmy czy gospodarstwa rolne. Jeżeli chodzi o fotowoltaikę, dotacje przyznawane są na podstawie ściśle określonych kryteriów. Na rynku można znaleźć wiele programów, które oferują różny poziom wsparcia oraz warunki otrzymania dotacji. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach współfinansowania inwestycji w panele fotowoltaiczne? Doradzamy naszym Klientom, z którego z programów warto skorzystać, a następnie dopełniamy wszelkich formalności w uzyskaniu dotacji. 

 

AKTUALNE DOTACJE 2023

"Mój Prąd 5.0" 

Program “Mój Prąd 5.0”  jest świetną okazją, aby zainwestować w instalację fotowoltaiczną z magazynem energii, pompę ciepła lub klimatyzację.

Dotacje jakie  można uzyskać w ramach programu:

 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł dla osób, które nie skorzystały dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • Dofinansowanie do 16 000 zł przy poszerzeniu inwstycji o magazyn energii.
 • Dotacja na klimatyzację z funkcją ogrzewania, do 4 400 zł.
 • Dofinansowanie do 5 tys. zł; przy poszerzeniu inwestycji o magazyn ciepła.
 • Dofinansowanie pomp ciepła:
  • Powietrzna pompa ciepła z instalacją CO/CWU, do 19 400 zł.
  • Gruntowa pompa ciepła z instalacją CO/CWU, do 28 500 zł.

W wyżej wskazanych przedsięwzięciach wysokość dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych.

Sunrise Energy, zajmie się za Ciebie wszystkimi formalnościami związanymi z uzyskaniem dotacji.

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, jak możemy pomóc Ci w pozyskaniu odpowiedniej dla Ciebie dotacji i uzyskania niższych kosztów rachunków za prąd.


"Czyste Powietrze"

Wspieramy  w pozyskaniu dofinansowania z programu "Czyste Powietrze" dla modernizacji Twojego budynku. Skontaktuj się z nami i ciesz się kompleksową obsługą przy doborze instalacji, montażu jak i uzyskaniu dotacji. 

                                              

Program Czyste Powietrze 2023 – ile możesz otrzymać wsparcia?

 • Bezzwrotna dotacja na podstawowym poziomie dofinansowania wynosi do 66 000 zł.
 • Bezzwrotna dotacja na podwyższony poziomie dofinansowania wynosi do 99 000 zł.
 • Bezzwrotna dotacja najwyższego poziomu dofinansowania wynosi do 135 000 zł.
 • Zwrot nawet do 100% wydatków w zależności od Twoich dochodów!
 • Prefinansowanie NFOŚiGW, które umożliwia przeprowadzenie kompleksowej modernizacji bez potrzeby własnego wkładu finansowego.

Urządzenia na, które możesz otrzymać dotację:

 • Gruntowa pompa ciepła z instalacją CO/CWU:
  Dofinansowanie do 71 300 zł.
 • Powietrzna pompa ciepła z instalacją CO/CWU:
  Dofinansowanie do 55 900 zł.
 • Instalacja fotowoltaiczna:
  Dofinansowanie do 15 000 zł.
 • Rekuperacja (również bez wymiany źródła ciepła):
  Dofinansowanie do 16 700 zł.

 

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna jest, to możliwość odliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego np. instalacji fotowoltaiki na budynku mieszkalnym. Obejmuje ona rozmaite koszty związane z zakupem urządzeń, usług oraz niezbędnych materiałów budowlanych.

 

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Z ulgi mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynków jednorodzinnych (dom wolno stojący, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej) na dachu, którego została zamontowana instalacja lub – jeżeli nie ma takiej możliwości – budynku przynależnego do nieruchomości – garaż, wiata, budynek gospodarczy, którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej stawki podatku liniowego czy ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych. Nie mogą odliczyć ulgi osoby bez prawa własnosciowego.

Ważne! Ulga nie jest dotacją ani pożyczką, dlatego przysługuje każdej osobie, która spełnia określone prawem podatkowym wymagania. Ulga przysługuje również osobom, które otrzymały dotację do paneli fotowoltaicznych w ramach programu Mój Prąd w tym przypadku obejmie ona kwotę pomniejszoną o otrzymaną dotację.

Jaka jest wysokość ulgi termomodernizacyjnej?

Wysokość ulgi termomodernizacyjnej za fotowoltaikę, którą można odliczyć od podatku nie może przekroczyć 53 tysiące złotych (niezależnie od liczby budynków, których podatnik jest właścicielem). Jeżeli koszty instalacji przekroczą 53 tysiące, podatnik może w danym roku odliczyć wyłącznie koszty do wysokości ustawowej kwoty, a nadwyżkę w okresie kolejnych 6 lat, do wysokości 53 tysięcy złotych. Podstawą do rozliczenia są faktury za zakup lub wykonaną usługę, z danymi osoby, która zamierza skorzystać z ulgi.

Jeśli dwóch współwłaścicieli lub małżonków korzystających ze wspólnego opodatkowania dokona termomodernizacji w tym samym budynku to każdy z nich może skorzystać z ulgi i odliczyć do 53 tysięcy złotych.

Ulga termomodernizacyjna - najważniejsze terminy

Ulga termomodernizacyjna dotyczy wydatków poniesionych przez podatnika. Warunkiem jest zakończenie prac w okresie 3 lat od końca roku podatkowego w którym poniesiono pierwszy wydatek w przypadku nie dotrzymania terminu, podatnik musi zwrócić ulgę doliczając kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok w którym upłynął termin na zakończenie przedsięwzięcia.

* Przeczytaj więcej na temat ulgi termomodernizacyjnej bezpośrednio na stronie podatki gov

 

"Moje Ciepło" 2023

 

Program ten związany jest z wsparciem zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych, który ma przyczynić się do ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne, a także do wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii.

 

                                                                                                                         foto/grafiki: MKiŚ gov.pl

Na co?

Współfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
Współfinansowaniu inwestycji podlega:

 • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

Kto może skorzystać?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

 

 

* Przeczytaj więcej na temat dofinansowania bezpośrenio na stronie https://mojecieplo.gov.pl

Źródło: mojecieplo.gov.pl