Sunrise Energy Blog Montaż instalacji fotowoltaicznej – krok po kroku

30.03.2021, 14:07
Montaż instalacji fotowoltaicznej – krok po kroku

Zastanawiacie się jak przebiega montaż instalacji fotowoltaicznej przez naszą firmę i ile czasu należy poświęcić na każdy etap.

Pierwszą istotną kwestią jest omówienie projektu i zbadanie potrzeb przyszłego inwestora tak, aby instalacja spełniała w 100% jego potrzeby. 

1. Porozmawiajmy o instalacji, czyli pierwszy kontakt

Początkowym elementem realizacji usługi jest zbadanie potrzeb klienta. Pierwszy kontakt powinien przede wszystkim uświadomić obu stronom, jaka moc instalacji fotowoltaicznej będzie konieczna, aby pokryć 100% zapotrzebowania energetycznego gospodarstwa domowego. Zagwarantuje to zastosowanie optymalnej ilości i rodzaju paneli słonecznych.

Kwestia, którą należy więc rozstrzygnąć jest to, jakim zużyciem energii charakteryzuje się gospodarstwo domowe, najlepiej w jak najdłuższym okresie wstecz (np. półrocznym). Nasz doświadczony doradca powinien na podstawie rachunków zbadać, ile prądu jest zużywane w czasie (w przeliczeniu na kilowatogodziny), a także jakie ponoszone są koszty na energię.

Na podstawie danych z rachunku oraz uwarunkowań dachu nasz dział projektowy przygotuje projekt i obliczy możliwy uzysk z instalacji. 

Z technicznego punktu widzenia, bardzo wazne jest zbadanie możliwości dachu, a w szczególności kąta nachylenia dachu oraz jego ekspozycji. Czynniki te znacznie wpływają na efektywność pochłaniania promieni słonecznych. Przyjmuje się, że największą efektywność pochłaniania promieni słonecznych można uzyskać montując panele skierowane w kierunku południowym pod kątem nachylenia równym około 25-40 stopni.

2. Oferta i kosztorys, czyli w jakim czasie zwróci się inwestycja w fotowoltaikę

Po przeprowadzeniu audytu i ocenie możliwości montażu, przyszedł czas na przedstawienie oferty i kosztorysu. W ofercie znajdują się następujące informacje:

  • propozycję stosowanych paneli i falowników oraz dobór konstrukcji wsporczej;
  • szczegóły techniczne dotyczące wielkości instalacji;
  • symulację wydajności i oszczędności;
  • informacje dotyczące gwarancji;
  • koszt;
  • projekt wizualny

Po przedstawieniu wszystkich szczegółów instalacji, czas na ostateczne poprawki w projekcie i ostateczne podpisanie umowy, oczywiście przy pozytywnej decyzji klienta. 

3. Montaż instalacji fotowoltaicznej

Najbardziej wyczekiwanym etapem realizacji jest montaż instalacji fotowoltaicznej. Proces ten trwa, w zależności od wielkości instalacji, od jednego do dwóch dni. Wchodzą w niego następujące czynności:

  • przygotowanie konstrukcji wsporczej,
  • rozłożenie okablowania,
  • umiejscowienie falownika w ustalonym z klientem miejscu,
  • panele zostają zamontowane, a instalacja zostaje podłączona do sieci.

4. Formalności

Po zakończonym montażu instalacji fotowoltaicznej, konieczne będzie zgłoszenie posiadanej instalacji do zakładu energetycznego. Dzięki temu zostanie wymieniony licznik na dwukierunkowy, mierzący pobieranie energii z sieci, jak i jej oddawanie. Operator energetyczny, według prawa, ma obowiązek wymiany licznika w ciągu 30 dni. Zwieńczeniem procesu jest podpisanie specjalistycznej umowy z operatorem, tzw. umowy kompleksowej.

5. Rozpoczęcie produkcji słonecznej energii

Instalacja jest gotowa do pracy! Życzymy wysokich uzysków!