Sunrise Energy Blog Opłacalność fotowoltaiki

20.02.2021, 00:00
Opłacalność fotowoltaiki

Słońce jest praktycznie niewyczerpanym źródłem energii. Całe zapotrzebowanie energetyczne ludzkości to mniej niż dwie setne procenta z tego, co dociera codziennie do naszej planety. Oznacza to, że w ciągu dwóch godzin do Ziemi dociera dość energii, by teoretycznie zaspokoić roczne zapotrzebowanie całej ludzkości. Niestety energia ta nie jest tak łatwa do wykorzystania, jak ta pochodząca z paliw kopalnych. Jednak od początku XXI wieku obserwujemy gwałtowny wzrost zainteresowania wykorzystaniem energii słonecznej. Wiele państw dotuje zakup i instalację paneli fotowoltaicznych. Czy fotowoltaika się opłaca?

Instalacje odnawialnych źródeł energii, do których należą panele fotowoltaiczne, cieszą się popularnością, ze względu na swoją ekologiczność i korzystanie ze źródeł energii, które są niewyczerpalne. Nie da się ukryć, że same instalacje są drogie w zakupie i montażu, jednak zwrot z inwestycji następuje stosunkowo szybko w postaci niższych rachunków. W przypadku fotowoltaiki może to mieć miejsce już po 5-7 latach.

Opłacalność fotowoltaiki opiera się przede wszystkim na jej całorocznym działaniu. To, że zimą słońce jest słabsze i skryte za chmurami, a samo nasłonecznienie krótko trwa, nie znaczy, że panele nie produkują prądu. Jest go oczywiście mniej niż latem, przy intensywnym i długim nasłonecznieniu, jednak jego ilość pozwala na częściowe pokrycie zapotrzebowania energetycznego budynku. Niedobory mogą zostać uzupełnione zmagazynowanym prądem, którego nadwyżka powstała latem, kiedy to zużywamy mniej energii niż zimą przy zdecydowanie większym nasłonecznieniu. Jeżeli moc instalacji jest odpowiednio dobrana, inwestor może się całkowicie uniezależnić od dostaw prądu i bazować jedynie na własnej, ekologicznej energii.